POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CARRER 88 SL

Aquesta política de privacitat té com a finalitat facilitar informació sobre com tracta Carrer 88 SL les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.

Jo. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 

Qui és el responsable de les seves dades personals?

 

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’empresa Carrer 88 SL, establerta a Carrer Artail 7, 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona), NIF B65246449 i la següent adreça de correu electrònic: info@kamchatka.cat i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona ( Tomo 41666, Folio 129, Hoja B 392574 ) (d’ara endavant ,el ”Responsable del Tractament”).

 

II. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 

Tractem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Gestionar qualsevol tipus de consulta, queixa, pregunta o necessitat d’informació.
  • Realitzar la facturació dels serveis prestats i gestionar el cobrament dels serveis.
  • Enviar butlletins promocionals sobre els productes i / o serveis i comunicacions informatives i corporatives de Carrer 88 SL que puguin ser del seu interès.
  • Respondre a la seva sol·licitud per poder participar en els nostres processos de selecció i ofertes de treball.

És obligatori que ens facilitis totes les teves dades?

 

Quan se sol·licitin dades per tramitar les seves sol·licituds, s’informarà de la naturalesa necessària de les dades que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud realitzada.

 

Durant quant de temps conservem les seves dades?

 

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre es mantingui la relació professional o comercial i no ens sol·liciti la seva supressió. En tot cas, les seves dades podran conservar-se durant el termini legal que sigui aplicable en qualsevol moment perquè els interessats puguin complir amb la normativa vigent.

Els currículums que ens faciliti seran destruïts si no s’ajusten als perfils requerits pel responsable del tractament, o es conservaran durant un termini màxim d’un any, en cas que el Responsable consideri que pot ser interessant per a futurs processos de selecció per a l’empresa o qualsevol client. En aquest cas se li informarà i se li sol·licitarà el consentiment en el moment oportú.

 

III.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és respondre a la seva sol·licitud d’informació, a la contractació dels serveis sol·licitats l’execució dels serveis contractats o la gestió del seu currículum.

 

IV. DESTINATARIS

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Les seves dades seran incorporades a la base de dades pertanyent al Responsable del Tractament i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal, ni cedides a països o organitzacions internacionals sense el seu consentiment exprés.

No obstant això, per a l’acompliment dels nostres serveis, pot ser necessari compartir les seves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors que, en tot cas, estiguin subjectes a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

 

V. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

L’informem que té els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret d’oposició al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat

Pot fer efectius aquests drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant una comunicació per escrit a l’empresa Carrer 88 SL amb domicili fiscal a Carrer Artail 7, 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona) o enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@kamchatka.cat

A més, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el Responsable ha tractat les seves dades en contravenció d’aquesta Política de Privacitat o de qualsevol altra normativa aplicable relacionada.